Mi činimo svijet sigurnijim

E-glasnik 04/2020
 • Napredne digitalne sigurnosne usluge dostupne u TÜV Croatia za područje cijele jugoistočne Europe
  Napredne digitalne sigurnosne usluge dostupne u TÜV Croatia za područje cijele jugoistočne Europe
  više >
 • REMOTE umjesto ON-SITE: Mogućnosti auditiranja u vrijeme Corone
  REMOTE umjesto ON-SITE: Mogućnosti auditiranja u vrijeme Corone
  više >
 • Cyber sigurnost u doba Corone
  Cyber sigurnost u doba Corone
  više >
 • Ultrazvučno mjerenje debljine stijenke posuda pod tlakom
  Ultrazvučno mjerenje debljine stijenke posuda pod tlakom
  više >

Ultrazvučno mjerenje debljine stijenke posuda pod tlakom

Ultrazvučno mjerenje debljine stijenke posuda pod tlakom

Tijekom eksploatacije uslijed međudjelovanja medija i stijenke posuda pod tlakom dolazi do korozijskih i erozijskih procesa koji s vremenom mogu narušiti strukturnu cjelovitost posude te predstaviti ugrozu za ljude i okoliš. U fazi projektiranja opreme pod tlakom ovaj rizik se smanjuje tako da se, ovisno o vrsti medija i njegovim korozivnim karakteristikama u kombinaciji s materijalom s kojim je u kontaktu, ugrađuje dodatna debljina materijala (dodatak za koroziju) ili se predviđa zaštita materijala raznim premazima, katodnom ili anodnom zaštitom itd… Neovisno o tome, tijekom eksploatacije nerijetko dolazi do neplaniranih scenarija uslijed ljudskih, tehnoloških ili okolišnih uvjeta te se stoga oprema pod tlakom koja je prema Pravilniku o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom NN27/2017 svrstana u visoku razinu opasnosti periodično pregledava. Glavna metoda procjene unutarnjih površina pritom je vizualni pregled. Unutarnji vizualni pregled nije moguće uvijek provesti na zadovoljavajući način zbog konstrukcijskih i/ili tehnoloških ograničenja te je tada prema Pravilniku o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom NN27/2017 dozvoljeno zamijeniti unutarnji pregled s odgovarajućom metodom nerazornih ispitivanja pomoću koje je moguće nadležnom inspektoru dobit uvid u stanje nedostupne površine. Najčešća metoda koja se pritom koristi zbog brzine provedbe, ekonomičnosti i pouzdanosti je ultrazvučno mjerenje debljine stijenke.

 

Kod ultrazvučnog mjerenja debljine stijenke objekta posredno se izračunava preko mjerenja vremena preleta ultrazvuka u materijalu poznatih akustičkih svojstava, tj. poznate brzine prostiranja ultrazvuka. Sustav za ultrazvučno mjerenje sastoji se od ultrazvučnog uređaja s numeričkim ili dodatnim A-prikazom (vidljivi signali ultrazvučnog odaziva), ultrazvučne ravne ili dvostruke sonde određene frekvencije i kontaktnog sredstava. Zbog praćenja opreme pod tlakom kroz njen životni vijek, važno je da su rezultati dobiveni mjerenjem ponovljivi i usporedivi neovisno o mjeritelju ili mjernom sustavu.

 

Zbog toga u TÜV Croatia ultrazvučno mjerenje debljine provodi educirano osoblje sukladno HRN EN ISO 9712:2012 u skladu s normom EN ISO 16809:2019 (zamjenjuje HRN EN 14127:2012 ). Raspolažemo s uređajima s numeričkim i A-prikazom koji su redovito kontrolirani od neovisne akreditirane ustanove. U mogućnosti smo mjeriti stijenke i preko metalnih i nemetalnih prevlaka kompenzirajući njihov utjecaj na ukupnu izmjerenu debljinu.

 

 Jedno od ključnih pitanja koja se postavljaju prilikom provođenja procjene stanja unutarnjih površina ovom metodom jest na koliko mjesta je potrebno provesti mjerenja za određenu posudu / opremu pod tlakom? Osim u slučaju UNP spremnika do 6,4m3, procjena broja i raspored mjernih točaka ovisi o nadležnom inspektoru. Da bi se moglo s dovoljnom pouzdanošću procijeniti optimalni broj i raspored mjernih mjesta potrebno je poznavati konstrukciju, tehnološke parametre i povijest posude kroz eksploataciju te na temelju tih parametara opreme procijeniti kritična mjesta. Također, prilikom provođenja mjerenja na ispitnom osoblju je odgovornost da ukoliko zamijeti odstupanja u mjerenjima koja bi mogla ukazivati na neuniformne korozijske/erozijske procese prilagodi opseg ispitivanja te ukoliko je potrebno nadopuni ispitivanje dodatnim tehnikama u svrhu dodatne karakterizacije nepravilnosti. Dugogodišnjim iskustvom djelatnika tehničke inspekcije TÜV Croatia u provođenju nadzora u proizvodnji, reparacijama, rekonstrukcijama i inspekciji opreme pod tlakom vjerujemo da možemo osigurati povjerenje u rezultat inspekcijkog nadzora prilikom provođenja ultrazvučnog mjerenja debljine stijenke i na Vašoj opremi pod tlakom.

 • Edukacija u doba koronavirusa
  Edukacija u doba koronavirusa
  više >
 • Partner- Zrakoplovno-tehnički centar
  Partner- Zrakoplovno-tehnički centar
  više >
 • Epidemija COVID-19 i utjecaj na provedbu audita u sektoru hrane
  Epidemija COVID-19 i utjecaj na provedbu audita u sektoru hrane
  više >
 • Tehnički pregled vozila i u Njemačkoj!
  Tehnički pregled vozila i u Njemačkoj!
  više >
 • Novost u zavarivačkoj tehnologiji - nova norma DIN EN ISO 6947:2020-02
  Novost u zavarivačkoj tehnologiji - nova norma DIN EN ISO 6947:2020-02
  više >
 • Zaštitna oprema u doba COVID-19 virusa – informacije za proizvođače i uvoznike
  Zaštitna oprema u doba COVID-19 virusa – informacije za proizvođače i uvoznike
  više >