Mi činimo svijet sigurnijim

E-glasnik 04/2020
 • Napredne digitalne sigurnosne usluge dostupne u TÜV Croatia za područje cijele jugoistočne Europe
  Napredne digitalne sigurnosne usluge dostupne u TÜV Croatia za područje cijele jugoistočne Europe
  više >
 • REMOTE umjesto ON-SITE: Mogućnosti auditiranja u vrijeme Corone
  REMOTE umjesto ON-SITE: Mogućnosti auditiranja u vrijeme Corone
  više >
 • Cyber sigurnost u doba Corone
  Cyber sigurnost u doba Corone
  više >
 • Ultrazvučno mjerenje debljine stijenke posuda pod tlakom
  Ultrazvučno mjerenje debljine stijenke posuda pod tlakom
  više >

Novost u zavarivačkoj tehnologiji - nova norma DIN EN ISO 6947:2020-02

Novost u zavarivačkoj tehnologiji - nova norma DIN EN ISO 6947:2020-02

Nova norma:

DIN EN ISO 6947:2020-02

(ISO 6947:2019, EN ISO 6947:2019) zamjenjuje staru normu DIN EN ISO 6947:2011-08 čiji status istječe u travanju 2020 (kao što je navedeno u Europskom predgovoru nove norme).

Ovaj dokument (EN ISO 6947: 2019) pripremio je Tehnički odbor ISO / TC 44 "Zavarivanje i srodni postupci" u suradnji s Tehničkim komitetom CEN / TC 121 "Zavarivanje i srodni postupci", čije tajništvo drži DIN (Njemačka).

 

Osnovne izmjene i dopune u odnosu na prethodno izdanje norme su:

 

 • Slike 1 i 2 su revidirane
 • Uveden je koncept (pojam) posebnog ispitnog položaja koji nije obuhvaćen definiranim (glavnim) ispitnim položajima
 • Izvršena su urednička poboljšanja (pojašnjenja)

 

Uvođenjem novog koncepta (pojma) posebnog ispitnog položaja zavarivanja (SP), zahtijeva se označavanje uz osnovni položaj i kut nagiba i rotacije za limove ili samo nagiba osi cijevi za cijevi. Posebni ispitni položaj je onaj koji odstupa od osnovnog ispitnog položaja uključujući dozvoljeni nagib ±5° i rotaciju ±10° pri zavarivanju ispitnog uzorka.

U slučaju zavarivanja ispitnog uzorka u posebnom položaju dozvoljeno odstupanje nagiba i rotacije u proizvodnji je ±15° (odjeljak 5 novog izdanja norme)!

 

Izlaskom nove norme došlo je do nekih bitnih izmjena, a koja za sada ne utječu na područje valjanosti certifikata postupaka zavarivanja i zavarivača obzirom na varijablu položaja zavarivanja sve dok ista ne bude usklađena s primijenjenim normama. U svakom slučaju biti će interesantno vidjeti nova područja valjanosti kvalifikacije postupaka zavarivanja i zavarivača koji su navezani na upravo izdanu normu vezanu za zavarivačke položaje.

 

Primjeri posebnog ispitnog položaja:

 

PRIMJER 1 - Osnovni položaj pri zavarivanju ispitnog uzorka je PB sa nagibom osi zavara 15° i rotacijom 10°

PB 015-010

To je poseban položaj u kojem se kvalificirani raspon nagiba kreće od 0 ° do 30 °, a rotacija zavarene površine od -5 ° do 25 °, ako drugačije nije određeno u primijenjenom standardu.

 

PRIMJER 2 - Osnovni položaj pri zavarivanju ispitnog uzorka je PH sa nagibom osi cijevi 45° (stara oznaka H-L045)

PH-L045

To je poseban položaj u kojem kvalificirano područje uključuje sve nagibe i rotacije zavarene površine s usponom osi cijevi do 45 °. Drugo područje može se odrediti u primijenjenom standardu.

 

 

.

 

 slika 1

 

 

 

 

 

 slika 2

 

 

 

 

 slika 3

 

 • Edukacija u doba koronavirusa
  Edukacija u doba koronavirusa
  više >
 • Partner- Zrakoplovno-tehnički centar
  Partner- Zrakoplovno-tehnički centar
  više >
 • Epidemija COVID-19 i utjecaj na provedbu audita u sektoru hrane
  Epidemija COVID-19 i utjecaj na provedbu audita u sektoru hrane
  više >
 • Tehnički pregled vozila i u Njemačkoj!
  Tehnički pregled vozila i u Njemačkoj!
  više >
 • Novost u zavarivačkoj tehnologiji - nova norma DIN EN ISO 6947:2020-02
  Novost u zavarivačkoj tehnologiji - nova norma DIN EN ISO 6947:2020-02
  više >
 • Zaštitna oprema u doba COVID-19 virusa – informacije za proizvođače i uvoznike
  Zaštitna oprema u doba COVID-19 virusa – informacije za proizvođače i uvoznike
  više >